สุขภาพ

สุขภาพ คือ สภาวะอันสมบูรณ์ของภาวะทางกาย จิต และสังคม

สุขภาพ ตามคำนิยามขององค์การอนามัยโลกแห่ง (WHO) หมายถึง สภาวะอันสมบูรณ์ของภาวะทางกาย จิต การดำรงชีวิตในสังคมอย่างปกติสุข จะเห็นได้ว่า สุขภาพ นั้นไม่ได้หมายถึงความปราศจากโรคหรือความบกพร่องเพียงอย่างเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงสุขภาพจิตที่ดี เพื่อการดำเนินชีวิตอย่างปกติสุขอีกด้วย

ตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ 2545 คำว่า สุขภาพ หมายถึง ภาวะที่มีความพร้อมสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย กล่าวคือ การมีร่างกายที่แข็งแรง ไม่เป็นโรค ไม่พิการ มีความคล่องแคล่ว และมีกำลัง พร้อมทั้งการมีสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาพ

องค์ประกอบของสุขภาพ ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ

  1. สุขภาพกาย หมายถึง สภาพร่างกายที่ดี เช่น มีความแข็งแรงสมบูรณ์ ร่างกายทำงานได้ตามปกติ สล็อต
  2. สุขภาพจิต หมายถึง สภาพของจิตใจที่สามารถควบคุมอารมณ์ได้ สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อมได้
  3. สุขภาพสังคม หมายถึง สภาวะที่ดีของปัญญา เช่น ความรู้เท่าทันและความเข้าใจสามารถแยกแยะได้ระหว่างงความดีกับความชั่ว
  4. สุขภาพศีลธรรม หมายถึง บุคคลที่มีสภาวะทางกายและจิตใจที่สุขสมบูรณ์ สามารถปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

Irisin (ไอริซิน) ฮอร์โมนกับการออกกำลังกาย

เคยสงสัยหรือไม่ว่าทำไมการออกกำลังกายถึงสามารถลดน้ำหนักและทำให้สุขภาพดีได้ นอกจากนั้นยังช่วยในการรักษาและป้องกันโรคได้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคอ้วน รวมถึงโรคระบบภูมิคุ้มกันต่างๆ นักวิทยาศาสตร์ก็เกิดความสงสัยเช่นกัน จึงมีการศึกษากลไกของร่างกายเมื่อออกกำลังกาย

ในปี 2012 นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบฮอร์โมนที่หลั่งออกมาขณะออกกำลังกายแบบแอโรบิก นั่นคือ ฮอร์โมน “Irisin” ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่หลั่งออกมาจากกล้ามเนื้อลาย โดยฮอร์โมน Irisin มีกลไกในการทำงานคือ จะเปลี่ยนเนื้อเยื่อไขมันสีขาว (white adipose tissue) ให้กลายเป็นเนื้อเยื่อไขมันสีน้ำตาล (Brown adipose tissue) ซึ่งทำให้เกิดการเผาผลาญไขมันมากขึ้น ลดการเก็บสะสมไขมันในร่างกาย โดยความเข้มข้นของ Irisin จะเพิ่มขึ้นหลังการออกกำลังกาย อย่างไรก็ตามระดับของฮอร์โมน Irisin ในกระแสเลือดจะขึ้นอยู่กับระดับของ IrisinmRNA ที่มีอยู่ในเนื้อเยื่อของกล้ามเนื้อ การค้นพบฮอร์โมน Irisin นั้น นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่า เป็นก้าวสำคัญของการเข้าใจว่าการออกกำลังกายช่วยในเรื่องของการมีสุขภาพที่ดีได้อย่างไร PG SLOT

ประโยชน์ของฮอร์โมน Irisin นั้นมีมากมาย หนึ่งในนั้น คือ ช่วยในการควบคุมน้ำหนักตัวได้!!!!! โดยการที่ฮอร์โมน Irisin ช่วยให้คุมน้ำหนักตัวและลดความอ้วนได้นั้นมาจากการที่เมื่อออกกำลังกายแบบแอโรบิค ร่างกายจะมีการหลั่งฮอร์โมน Irisin ออกมามากขึ้น โดยฮอร์โมนนี้จะช่วยเพิ่มกระบวนการเผาผลาญภายในร่างกายผ่านการเปลี่ยนเนื้อเยื่อไขมันสีขาว (White adipose tissue) เป็นเนื้อเยื่อไขมันสีน้ำตาล (brown adipose tissue) ซึ่งเนื้อเยื่อไขมันสีน้ำตาลจะทำให้เกิดการเผาผลาญพลังงานมากเกินกว่าพลังงานที่ใช้ในกิจกรรมการออกกำลังกายนั้นๆ จึงทำให้การออกกำลังกายช่วยในการควบคุมน้ำหนัก ลดน้ำหนัก และช่วยในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางเมตาบอลิซึ่ม เช่น โรคเบาหวาน สล็อต

นอกจากจะช่วยในเรื่องของการควบคุมน้ำหนักแล้ว การหลั่งฮอร์โมน Irisin ในขณะออกกำลังกาย เช่น การวิ่ง การเดิน หรือการว่ายน้ำ จะช่วยเพิ่มความสามารถในการจดจำ โดยการเพิ่มระดับขึ้นของฮอร์โมน Irisin จะเพิ่มการแสดงออกของ BDNF(brain-derived neurotrophic factor) โดย BDNF จะช่วยสนับสนุนและทำให้การส่งสารสื่อประสาทแข็งแกร่งยิ่งขึ้น และกระตุ้นการสร้างเซลล์ประสาทใหม่ นอกจากนี้ฮอร์โมน Irisin จะช่วยกระตุ้นการทำงานของยีนที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้และความทรงจำอีกด้วย นั่นจึงเป็นสาเหตุที่ การออกกำลังกายทำให้คนมีความจำดีขึ้น แทงบอลออนไลน์ ที่นี่ ufastar356.com

ประโยชน์ของฮอร์โมน Irisin ยังไม่หมดเพียงเท่านั้น นักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่าฮอร์โมน Irisin มีความเกี่ยวข้องกับการเสื่อมชราของร่างกาย โดย Dr. James Brown และคณะ ค้นพบว่าฮอร์โมน Irisin สามารถชะลอความเสื่อมของร่างกายได้ ผ่านการเพิ่มความยาวของ telomeres ซึ่ง Telomeres เป็นส่วนที่อยู่บริเวณปลายสุดของโครโมโซม ทำหน้าที่เสมือนส่วนหุ้มโครโมโซม การที่ telomere หดสั้นลงมีความเกี่ยวข้องกับโรคที่เกิดขึ้นเมื่อสูงอายุมากมาย เช่น มะเร็ง โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ ความจำเสื่อม และเบาหวาน Dr. James Brown ได้ทำการทดสอบในประชากรที่มีน้ำหนักปกติ พบว่าการเพิ่มขึ้นของฮอร์โมน Irisin จะทำให้ telomere ยาวขึ้น และ การเพิ่มขึ้นของฮอร์โมน Irisin จะทำให้คนดูเป็นหนุ่มสาวมากกว่าคนที่มีระดับของฮอร์โมน Irisin ต่ำ Joker gaming

จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าฮอร์โมน Irisin ที่ได้จากการออกกำลังกายมีประโยชน์มากมาย นั่นไม่ทำให้แปลกใจเลยว่า เหตุใด การออกกำลังกายจึงเป็นเสมือนยาวิเศษ ที่ช่วยป้องกัน รักษาโรคมากมาย รวมถึงทำให้สุขภาพดีขึ้น หากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากดูอ่อนเยาว์ ความจำดีขึ้น และไม่มีโรค ลองหาเวลาสักนิดเพื่อเริ่มออกกำลังกาย เพียงเท่านี้คุณก็จะได้ประโยชน์จากฮอร์โมน Irisin แล้ว

Pace (เพซ) คืออะไร

เชื่อว่าหลายๆ คน ที่ไม่ใช้ผู้ที่มีความรู้เรื่องกีฬาหรือการออกกำลังกาย คงสงสัยกันว่า Pace (เพซ) มันคืออะไร แล้วไว้ใช้ทำอะไร 

Pace (เพซ) หมายถึง เวลาที่ใช้ในการวิ่งต่อ 1 กิโลเมตร หรือ 1 ไมล์ ซึ่งยิ่งค่า Pace (เพซ) ต่ำเท่าไหร่ จะหมายความว่าใช้เวลายิ่งน้อยในการวิ่งระยะทาง 1 กิโลเมตร (ยิ่งน้อยยิ่งวิ่งเร็ว) และยังช่วยบอกความเร็วโดยรวมทั้งหมดตลอดระยะ ว่าใช้เวลาไปเท่าไหร่ ทำสถิติได้ดีกว่าครั้งก่อนไหม หรือ Pace สม่ำเสมอตลอดระยะทางการวิ่งหรือไม่ อีกด้วย slotgame

pace (เพซ) ก็คือเวลาที่ใช้ในการวิ่ง 1 กิโลเมตรหรือ 1 ไมล์ ที่นิยมใช้ในเมืองไทย คือ เวลาของการวิ่งต่อ 1 กิโลเมตร เช่น การวิ่ง pace 5:10 แปลว่าใน 1 กิโลเมตรผมใช้เวลา 5 นาที 10 วินาที 

วิธีหาค่า “Pace (เพซ) ”
ทำง่าย ๆ โดยใช้นาฬิกาจับเวลา ดูว่าภายใน 1 กิโลเมตร เราใช้เวลาวิ่งกี่นาที ( Time / Distance = Pace )

การคำนวณอัตราการเต้นหัวใจ เมื่อออกกำลังกาย

เป็นภาวะที่มีอาการน้อยที่สุดที่เกิดจากภาวะอากาศร้อน ผู้ป่วยมักจะอยู่ในสภาพอากาศที่ร้อน และได้รับสารน้ำไม่เพียงพอ มักจะเกิดในคนสูงอายุ คนที่มีความดันโลหิตสูง และอยู่ในที่อากาศร้อนเป็นเวลานาน

กลุ่มที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคลมแดดได้แก่ slot online

ทารกจะมีความเสี่ยงที่จะเกิดลมแดด เป็นสองเท่าของผู้ใหญ่ เนื่องจากเด็กไม่สามารถไปดื่มน้ำเองได้
ผู้สูงอายุเนื่องจากเหตุผลสองประการได้แก่ การทำงานของสมองถดถอยไม่สามารถปรับตัวเนื่องจาก อุณหภูมิที่ขึ้นสูงทันที และผู้สูงอายุรับประทานยาที่ขับน้ำ
คนอ้วนเนื่องจากร่างกายไม่สามารถปรับความสมดุล ของน้ำ
ผู้ที่ออกกำลังกายนานเกินไป
สาเหตุ Super slot

วิธีการหลีกเลี่ยงความร้อน
ใช้พัดลมตั้งโต๊ะหรือพัดลมแขวน เพื่อให้อากาศหมุนเวียน

อาจจะใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดหน้า หรือแช่เท้าในอ่างน้ำ อยู่ชั้นล่างเนื่องจากอากาศร้อนจะลอยขึ้นสูง

ใช้เครื่องไฟฟ้าในบ้านให้น้อยที่สุด เพราะจะทำให้เกิดความร้อนเพิ่มขึ้น

ดื่มน้ำให้เพียงพอ อาจจะดื่มน้ำเกลือแร่เสริม

หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลล์หรือกาแฟ เพราะจะทำให้เราปัสสาวะมากกขึ้น

ใช้พัดลมร่วมกับถังซึ่งใส่น้ำแข็ง เพื่อทำให้อากาศเย็นขึ้น

 ไปที่สาธารณะที่ติดเครื่องปรับอากาศ เช่นตามห้อง ห้องสมุดเป็นต้น

ต้องมีความรู้เกี่ยวกับโรคที่เกิดจากความร้อน

คลายร้อนสัตว์เลี้ยงในบ้านด้วยน้ำสำหรับอาบ

จากสภาวะอากาศที่ร้อน และมีความชื้นสูง และร่างกายไม่สามารภระบายความร้อนออกจากร่างกาย ด้วยวิธีการขับเหงื่อ ประกับกับเรารับประทานน้ำและเกลือแร่ไม่พอ

อาการแสดงที่บอกเราว่าจะเกิดภาวะนี้ได้แก่

เหงื่อออกมาก
หน้าซีด
ตะคริว
อ่อนเพลีย
มึนงง
ปวดศรีษะ
คลื่นไส้อาเจียน
เป็นลม
หากเราตรวจดูผู้ป่วยจะพบว่า

ผิวเย็นชื้น
ชีพขจรเร็วและเบา
หายใจไว
หากเราพบผู้ที่มีอาการดังกล่าวจะให้การปฐมพยาบาลอย่างไร

ให้น้ำดื่ม อาจจะเป็นน้ำเกลือแร่ก้ได้
นอนพัก
ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดตัว หรืออาบน้ำ
นอนในห้องที่ใช้เครื่องปรับอากาศ
สวมเสื้อบางๆ
ห้ามใช้แอลกอฮอลล์เช็ดตัว
จะไปพบแพทย์เมื่อใด

หากผู้ป่วยมีโรคประจำตัว
ซึม ไม่รู้ตัว
ดื่มน้ำได้น้อย
ปวดท้องหรือแน่หน้าอก
Heat Stroke

เป็นภาวะที่เกิดจากอากาศร้อนที่มีความรุนแรงกว่าเพลียแดด เป็นโรคที่มักจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมักจะเกิดจากปัจจัยต่างๆได้แก่

ตัวผู้ป่วยมีภาวะหรือได้รับยาที่ทำให้ระบบระบายความร้อนของร่างกายผิดปกติ
คนที่แข็งแรงเมื่ออกกำลังกายในสภาพที่มีอากาศร้อนเป็นเวลานาน
เด็กและคนชราจะมีโอกาศเกิดภาวะดังกล่าวสูง โดยเฉพาะหากได้รับยาแก้แพ้หรือยาลดความดันโลหิต
อาการและอาการแสดง

จะมีอาการและอาการแสดงเหมือนกับ heat Heat Exhaustion
ผู้ป่วยจะตัวแดง ตัวร้อน เหงื่อจะออกมากในช่วงแรก ตอนหลังผิวจะแห้งเหงื่อออกน้อย เมื่อมีไข้ร่างกายจะขับเหงื่อออกมาเพื่อลดความร้อน หากร่างกายขาดน้ำเหงื่อก็ออกน้อยทำให้ไข้จะสูง
มึนงง สับสน หรืออาจจะไม่รู้สึกตัว สับสนและกระวนกระวาย
หายใจไวหายใจลำบากซึ่งอาจจะเกิดจากอวัยวะภายในเริ่มมีปัญหา
ชีพขจรเร็ว ชีพขจรจะเร็วเนื่องจากไข้ และร่างกายขาดน้ำ
ความดันโลหิตอาจจะสูงเล็กน้อยในระยะเริ่มต้น แต่เมื่อร่างกายขาดน้ำมากความดันจะต่ำลง
ในรายที่เป็นมากระบการแข็งตัวของเลือดจะผิดปกติ เลือดออกง่าย ไอเป็นเลือด ถ่ายดำ ปัสสาวะเป็นเลือด หรืออาจจะรุนแรงจนเลือดออกในสมอง
อุณหภูมิมักจะมากกว่า 41 องศา ซึ่งหมายถึงร่างกายไม่สามารถจัดการกับอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น
คลื่นไส้ซึ่งเป็นผลมาจากไข้ขึ้น
ปวดศีรษะเนื่องจากร่างกายขาดน้ำและไข้ขึ้นเร็ว
อ่อนเพลียจนไม่สามารถที่จะยืนได้
ตะคริวเนื่องจากเกลือแร่เสียสมดุล
มีภาพหลอน
ชักเนื่องจากไข้สูง
จะไปพบแพทย์เมื่อไร

ผู้ป่วยที่สงสัยว่าจะเป็นลมแดดหากมีอาการดังต่อไปนี้ให้รีบนำตัวไปพบแพทย์

สับสน ไม่รู้สึกตัว หรือหมดสติ
ปวดท้องหรือแน่หน้าอก
ไม่สามารถดื่มน้ำได้อย่างเพียงพอ
อุณหภูมิมากกว่า 104 องศาฟาร์เรนไฮด์
อุณหภูมิไม่ลดแม้ว่าจะให้การดูแลในเบื้องต้น
ผู้ป่วยมีโรคประจำตัว
หากเราพบผู้ที่มีอาการดังกล่าวจะให้การปฐมพยาบาลอย่างไร

ให้น้ำดื่ม อาจจะเป็นน้ำเกลือแร่ก้ได้
นอนพัก
ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดตัว หรืออาบน้ำ
นอนในห้องที่ใช้เครื่องปรับอากาศ
สวมเสื้อบางๆ
ห้ามใช้แอลกอฮอลล์เช็ดตัว
การรักษา

แพทย์จะลดอุณหภูมิของร่างกายอย่างรวดเร็ว
แพทย์อาจจะนำผ้าชุบน้ำเย็นมาลดความร้อนบริเวณขาหนีบ หรือรักแร้ และใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดตามตัว
ให้ยาเพื่อลดอาการหนาวสั่น
แพทย์จะวัดปริมาตรของปัสสาวะ

ติดตามเรื่องราวใหม่ๆได้ที่: pgslotgame , live22 , slotxo