กีฬาสุดฮิตที่ทำให้ฟิต

สิงหาคม 5, 2020 admin 0

กีฬาสุดฮิตที่ทำให้ฟิต & เฟิร์ม ไม่ว่าจะเป็นกีฬาประเภทไหนก็ต้องหมั่นออกกำลังกายเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง และคุมความอยากด้วยคะ ความฟิตและเฟิร์มของรูปร่างจะได้

การออกกำลังกายอย่างปลอดภัย

สิงหาคม 5, 2020 admin 0

การออกกำลังกายอย่างปลอดภัยสำหรับท่านที่ออกกำลังกายใหม่ๆมักจะไม่ได้ประเมินตัวเองทำให้เสี่ยงต่อการได้รับอุบัติเหตุในขณะออกกำลังกาย และมักจะเข้าใจผิดว่าต้อง…

ออกกำลังกาย

สิงหาคม 5, 2020 admin 0

ออกกำลังกาย มากเกินไปส่งผลอย่างไร การออกกำลังกายเป็นสิ่งที่ดี ออกน้อยไปร่างกายก็ไม่แข็งแรง แต่เรื่องออกกำลังมากไปไม่ค่อยมีใครพูดถึง และก็ยังไม่มีคำจำกัดความ

สุขภาพ

สิงหาคม 5, 2020 admin 0

สุขภาพ ตามคำนิยามขององค์การอนามัยโลกแห่ง (WHO) หมายถึง สภาวะอันสมบูรณ์ของภาวะทางกาย จิต การดำรงชีวิตในสังคมอย่างปกติสุข จะเห็นได้ว่า สุขภาพ นั้นไม่ได้หมาย